Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Novinky v triede

12.10.2020 Farebný týžden - motýl, dúha, pokusy\
16.9.2020 - Moja rodina, môj domov - miesto, kde bývam\
22.9.2020 - V našom meste - dedina, mesto\
24.9.2020 - Pezinský park - vychádzka\
29.9.2020 - Jesenný strom - znaky jesene\
6.10.2020 - Stromy, kríky - jesenná krajina\
8.9.2020 - Jezko - Lezie jezko, lezie v lese, jablCko si domov nesie\
 
 

 

Naše nové ihrisko podporuje:

Informačný list pre rodičov 2020- 2021

  Informačný list pre rodičov 2020 - 2021

Pomôžte aj tento rok našej CMŠ poskytnutím 2% z Vašich daní. Vopred ďakujeme!

Darujte 2% Vami už zaplatenej dane zo mzdy našej škôlke a podporte výchovu a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu. Poukážte danú sumu na občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok, IČO: 30848890, č. ú.: 1821189159/0200 Získané finančné prostriedky použijeme...

Vitajte na stránkach našej materskej školy.

 
Sme jednotriednou materskou školou s celodennou prevádzkou. Nachádzame sa v budove štátnej materskej školy Za hradbami 1 v Pezinku, blízko centra mesta. Poskytujeme starostlivosť deťom vo veku od 3 až 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 
Sme  cirkevná materská škola, v ktorej sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a s rodičmi nás spája záujem o dieťa - chceme, aby napredovalo po každej stránke - fyzickej, psychickej, duchovnej a rozvíjalo svoj talent a intelekt.
 
Prevádzka našej materskej školy je v čase od 7.00 do 17.00 h v pracovných dňoch.