Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Novinky v triede

23.3.2021 Jarná záhradka
9.3.2021 Rozprávky
23.2.2021 Neživá príroda
18.12.2020 Darčeky
7.12.2020 Mikuláš v CMŠ
7.12.20202 ADVENT v CMŠ
12
2.12.2020 Mikuláš, anjel.10.2020 Farebný týžden - motýl, dúha, pokusy\
16.9.2020 - Moja rodina, môj domov - miesto, kde bývam\
22.9.2020 - V našom meste - dedina, mesto\
24.9.2020 - Pezinský park - vychádzka\
29.9.2020 - Jesenný strom - znaky jesene\
6.10.2020 - Stromy, kríky - jesenná krajina\
8.9.2020 - Jezko - Lezie jezko, lezie v lese, jablCko si domov nesie\
2.12.2020 Mikuláš, anjel
 
             

 

Naše nové ihrisko podporuje:

Vitajte na stránkach našej materskej školy.

 
Sme jednotriednou materskou školou s celodennou prevádzkou. Nachádzame sa v budove štátnej materskej školy Za hradbami 1 v Pezinku, blízko centra mesta. Poskytujeme starostlivosť deťom vo veku od 3 až 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 
Sme  cirkevná materská škola, v ktorej sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a s rodičmi nás spája záujem o dieťa - chceme, aby napredovalo po každej stránke - fyzickej, psychickej, duchovnej a rozvíjalo svoj talent a intelekt.
 
Prevádzka našej materskej školy je v čase od 7.00 do 17.00 h v pracovných dňoch.