Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Novinky v triede

1
1.5.2021 - Ja som Slovák, Ty Slovenka
3.5.2021 - Našim mamičkám - Deň matiek
 toto nie su fotky
27.4.2021 - S Jozefom na farme a v Noemovej arche
20.4.2021 - S Jozefom na cestách - Semafór
13.4.2021 - S Jozefom na cestách - dopravné prostriedky
7.4.2021 - S Jozefom v práci - Pracovné profesie  (Kadernícky salón)
30.3.2021 - Veľkonočný príbeh - Veľkonočné vajíčko, kríži15.6.2022 - Smolenice - Včelárska záhrada
 
 
 
             

 

Naše nové ihrisko podporuje:

Číslo baNkového účtu (ČSOB)

SK74 7500 0000 0040 3004 9372

Venujte 2% z Vašej dane

 

Darujte 2% Vami už zaplatenej dane zo mzdy našej škôlke a podporte výchovu a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu. Poukážte danú sumu na občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok,

IČO: 30848890, č. ú.: 1821189159/0200

Stačí vyplniť tlačivá „ Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane “ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2024 daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.

Kópiu vyplneného tlačiva je potrebné doručiť do Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, (Za hradbami 1, 902 01 Pezinok)

Tlačivá si môžete stiahnuť na našej web-stránke v záložke „dokumenty“ alebo prevziať v CMŠ.

Ďakujeme!    

 

Vitajte na stránkach našej materskej školy.

 
Sme jednotriednou materskou školou s celodennou prevádzkou. Nachádzame sa v budove štátnej materskej školy Za hradbami 1 v Pezinku, blízko centra mesta. Poskytujeme starostlivosť deťom vo veku od 3 až 6 rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 
Sme  cirkevná materská škola, v ktorej sa snažíme vytvárať rodinnú atmosféru a s rodičmi nás spája záujem o dieťa - chceme, aby napredovalo po každej stránke - fyzickej, psychickej, duchovnej a rozvíjalo svoj talent a intelekt.
 
Prevádzka našej materskej školy je v čase od 7.00 do 17.00 h v pracovných dňoch.