Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Poplatky od 1.9.2020

1. Poplatky
 

Názov poplatku

Výška poplatku

Spôsob úhrady

Účel poplatku

Zákonný mesačný poplatok

 

 

 

 

60 €

 

 

 

46 €

(predškoláci)

prevodom na účet CMŠ,

č. ú.:

IBAN:  SK74 5200 0000 0000 1065 6599

SWIFT/BIC: OTPVSKBX.

(mesačne)

 

Do správy pre príjemcu treba uviesť: 

Meno dieťaťa, školné.

Zabezpečenie edukačného procesu, nákup učebných pomôcok, zabezpečenie hrového materiálu, zakúpenie potrebného vybavenia v priestoroch MŠ a na bežnú prevádzku zariadenia.

Poplatok je potrebné uhradiť do 15.dňa v kalendárnom mesiaci.

Stravné

55,20€/mes.

(denný predpis 1,45€ potraviny + 1,31€ réžia stravy)

 

predškoláci:

31,2€/mes.

(denný predpis 1,45€ + 1,31€ réžia stravy mínus 1,20€ dotácia od štátu)

prevodom na účet CMŠ,

č. ú.: 

IBAN: SK74 5200 0000 0000 1065 6599

SWIFT/BIC: OTPVSKBX.

(mesačne)

 

Do správy pre príjemcu treba uviesť: 

Meno dieťaťa, stravné.

Desiata + obed + olovrant.
Stravné je potrebné uhradiť do 15. dňa v kalendárnom mesiaci.
Príspevok do Fondu rodičov 50 €

(10 € pranie + 40 € kultúrne podujatia)
prevodom na účet správcu rodičovského fondu,
č. u.: IBAN:
SK10 8330 0000 0021 0116 3764
(jednorazovo na celý školský rok)

Do správy pre príjemcu treba uviesť: Meno, priezvisko dieťaťa, RF.

Správcom rodičovského fondu je p. Vojtech Winter

Hradia sa akcie uskutočňované v priebehu školského roka (divadlá, koncerty, výlet, kúzelnícke predstavenia, súťaže, odmeny, darčeky, výzdoba k sviatkom, pranie prádla...)

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2020.

 

2. Hygienické potreby

  • 6 kotúčov toaletného papiera
  • 3 krabice vreckoviek (vreckovky v krabici)
  • 2l tekuté mydlo

Hygienické potreby treba priniesť do materskej školy do konca októbra 2020.