Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Poplatky

Názov poplatku

Výška poplatku

Spôsob úhradu

Účel poplatku

Zákonný mesačný poplatok

 

 

 

 

60 €

 

 

 

46 €

(predškoláci)

prevodom na účet CMŠ,

č. ú.:

IBAN:  SK74 5200 0000 0000 1065 6599

SWIFT/BIC: OTPVSKBX.

(mesačne)

 

Do správy pre príjemcu treba uviesť: Meno dieťaťa, školné.

Zabezpečenie edukačného procesu, nákup učebných pomôcok, zabezpečenie hrového materiálu, zakúpenie potrebného vybavenia v priestoroch MŠ a na bežnú prevádzku zariadenia.

Poplatok je potrebné uhradiť do 15.dňa v kalendárnom mesiaci.

Stravné

27 €

 

(denný predpis 1,34€)

prevodom na účet CMŠ,

č. ú.: 

IBAN: SK74 5200 0000 0000 1065 6599

SWIFT/BIC: OTPVSKBX.

(mesačne)

 

Do správy pre príjemcu treba uviesť: Meno dieťaťa, stravné.

Desiata + obed + olovrant.
Pri platbe bankovým prevodom používajte variabilný symbol uvedený na poštovej poukážke. Stravné je potrebné uhradiť do 15. dňa v mesiaci.
Príspevok do Fondu rodičov 50 €

(10€ pranie + 40€ kultúrne podujatia)
prevodom na účet správcu rodičovského fondu,
č. u.: IBAN:
SK98 8360 5207 0042 0032 4999
m-bank
(jednorazovo na celý školský rok)

Do správy pre príjemcu treba uviesť: Meno, priezvisko dieťaťa, RF.

 

Správcom rodičovského fondu je p. Igor Magát

Hradia sa akcie uskutočňované v priebehu školského roka (divadlá, koncerty, výlet, kúzelnícke predstavenia, súťaže, odmeny, darčeky, výzdoba k sviatkom, pranie prádla...)

Príspevok je potrebné uhradiť do konca novembra 2018.