Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Náš denný program

čas činnosti

7.00
 • Príchod detí do MŠ, hry a hrové činnosti
 • Spoločné diskutovanie, navrhovanie aktivít

         8.30 - 9.00        
 • Pohybové a relaxačné cvičenia, osobná hygiena

9.00 - 9.30
 • Desiata

9.30
 • Edukačné aktivity
 • Pobyt vonku11.30
12.00
 • Osobná hygiena, hodnotenie aktivít
 • Obed
 • Odpočinok
 • Pohybové a relaxačné cvičenia
 • Osobná hygiena

                       15.00 - 15.30                                 
 • Olovrant


13.30 - 17.00
 • Hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, hodnotenie dňa, pobyt vonku
 • Odchod detí z MŠ

      

.