Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 2019\2020

 

Školné na školský rok 2020 - 2021

 

Informačný list pre rodičov 2020 - 2021

Informačný list pre rodičov 2020 - 2021

Podmienky prijatia dieťaťa do katolíckej materskej školy (2020)

 

 

SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

 
 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa,
Za hradbami 1, 902 01 Pezinok,
za školský rok 2017/2018.

 

Štatút CMŠ sv. Jozefa

statut-CMS-sv-Jozefa.pdf (166273)

Školský vzdelávací program

V Jozefovej škole

30.08.2016 18:37
Skolsky program V Jozefovej škole 2016.doc (162816)

Štatút rady školy

Štatút rady školy

17.05.2014 17:34
Štatút rady školy.doc (39424)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti

za školský rok 2016-2017

29.01.2018 12:24
2016-2017 správa za školský rok (1).doc (101376)

za školský rok 2015-2016

26.10.2016 12:26
2015-2016 správa za školský rok.pdf (125135)

za školský rok 2014-2015

18.10.2015 16:38
2014-2015 web.doc (79872)

za školský rok 2013-2014

23.10.2014 19:49
správa.PDF (6,8 MB)

za školský rok 2012-2013

17.05.2014 17:38
správa o výsledkoch a podminkach CMŠ 2012-2013.doc (76288)

Žiadosť o prijatie dieťaťa

žiadosť o prijatie dieťaťa.docx (88796)