Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Podmienky prijatia dieťaťa do katolíckej materskej školy (2023)

 

Zápis do CMŠ sv. Jozefa na školský rok 2023/2024

  
 

Venujte 2% z Vašej dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane

Darujte 2 % Vami už zaplatenej dane zo mzdy našej škôlke a podporte výchovu a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu. Poukážte danú sumu na občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok,

IČO: 30848890, č. ú.: 1821189159/0200

 

Stačí vyplniť tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2023 daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.

 

Kópiu vyplneného tlačiva je potrebné doručiť do Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, (Za hradbami 1, 902 01 Pezinok) alebo Centra pre rodinu – Pezinok s poznámkou na kópii tlačiva -

      "pre CMŠ sv.Jozefa".                                         

Tlačivá si môžete stiahnuť na našej web-stránke v záložke „dokumenty“ alebo prevziať v CMŠ.

Ďakujeme!    

 

 

Štatút CMŠ sv. Jozefa

statut-CMS-sv-Jozefa.pdf (166273)

Školský vzdelávací program

V Jozefovej škole

30.08.2016 18:37
Skolsky program V Jozefovej škole 2016.doc (162816)

Štatút rady školy

Štatút rady školy

17.05.2014 17:34
Štatút rady školy.doc (39424)

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA

Informačný list pre rodičov