Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2022/2023

Oznámenie o prijímaní žiadostí na predprimárne vzdelávanie dieťaťa v školskom roku 2022/2023

Podmienky prijatia dieťaťa do katolíckej materskej školy (2022)

 

 

VENUJTE 2% Z VAŠEJ DANE

Darujte 2 % Vami už zaplatenej dane zo mzdy našej škôlke a podporte výchovu a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu. 

 
Venujte 2% z Vašej dane
 
Darujte 2 % Vami už zaplatenej dane zo mzdy našej škôlke a podporte výchovu a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu. Poukážte danú sumu na občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok,
IČO: 30848890, č. ú.: 1821189159/0200
 
Stačí vyplniť tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2022 daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.
 
Kópiu vyplneného tlačiva je potrebné doručiť do Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, (Za hradbami 1, 902 01 Pezinok) alebo Centra pre rodinu – Pezinok s poznámkou na kópii tlačiva -
"pre CMŠ sv.Jozefa".                                         
Tlačivá si môžete stiahnuť na našej web-stránke v záložke „dokumenty“ alebo prevziať v CMŠ.
Ďakujeme!    
Stačí vyplniť tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2022 daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.
 
Kópiu vyplneného tlačiva je potrebné doručiť do Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa, (Za hradbami 1, 902 01 Pezinok) alebo Centra pre rodinu – Pezinok s poznámkou na kópii tlačiva -"pre CMŠ sv.Jozefa".
 
Poukážte danú sumu na občianske združenie: 
  Centrum pre rodinu – Pezinok
  Farská 5
  902 01 Pezinok,
 
  IČO: 30848890
  č. ú.: 1821189159/0200
 
Tlačivá si môžete stiahnuť na našej web-stránke v záložke „dokumenty“ alebo prevziať v CMŠ.Ďakujeme!    
 
 
Predvyplnené súbory na stiahnutie:
 
 

 

Štatút CMŠ sv. Jozefa

statut-CMS-sv-Jozefa.pdf (166273)

Školský vzdelávací program

V Jozefovej škole

30.08.2016 18:37
Skolsky program V Jozefovej škole 2016.doc (162816)

Štatút rady školy

Štatút rady školy

17.05.2014 17:34
Štatút rady školy.doc (39424)

ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA