Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Informačný list pre rodičov

18.08.2014 16:29

Milí rodičia.

 

Blíži sa začiatok školského roka a preto považujem za vhodné odovzdať Vám zopár informácií ohľadne nástupu Vášho dieťaťa do Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa.

Upozorňujem, že dôležité informácie dostanete na prvom rodičovskom stretnutí, ktoré sa bude konať dňa 03.09.2014 – v stredu o 17.00 hod. v budove materskej školy. Stretnutie sa bude konať bez detí a touto cestou Vás žiadam o akceptovanie tejto požiadavky.

 

  • Nástup do materskej školy je 02.09.2014 – v utorok v čase od 7.00 do 8.00 hod. Po 8. hodine bude budova z bezpečnostných dôvodov uzatvorená (aj do budúcna, po tomto čase Váš neskorý príchod bude narúšať priebeh edukačného procesu a prevádzky CMŠ).

 

  • Taktiež do 8.00 hod. treba v prípade, že chcete dieťa odhlásiť z dochádzky do materskej školy a teda aj zo stravy, zatelefonovať na tel. číslo: 0911 811 372 – po 8. hodine už nebude možné dieťa odhlásiť a automaticky bude prihlásené na stravu.

Taktiež prosím, aby ste nám po 8. hodine netelefonovali (len v nutných prípadoch), v prípade potreby je možné zaslať SMS na tel. číslo CMŠ.

 

  • Dieťaťu treba do materskej školy priniesť fotokópiu karty poistenca, pyžamo, papuče (uzavreté), zubnú kefku (zubnú pastu nie), náhradné spodné prádlo a oblečenie, pre dievčatá aj hrebeň.

 

  • Strava, pitie, sladkosti – akákoľvek strava sa do materskej školy nedonášajú! Pitný režim zabezpečuje materská škola. Individuálna donáška stravy je povolená len u detí, ktorých to vyžaduje zdravotný stav posúdený lekárom (je nutné potvrdenie od lekára).

 

  • V prípade diét a alergií je nutné sa vopred dohodnúť s vedúcou jedálne p. Beátou Jarošovou (tel.č.: 033/ 6901951).

 

  • V priebehu prvého týždňa Vám bude doručená poštová poukážka na stravu, v septembri sa platia dva mesiace vopred, neskôr sa v prípade neprítomnosti dieťaťa budú preplatky odratúvať z ďalších platieb.

 

  • Dieťa môže byť prihlásené na stravu vo forme:

- desiata a obed

- desiata, obed a olovrant

Jeden typ stravovania platí na celý mesiac, nie je teda možné meniť formu stravovania v priebehu mesiaca.

 

  • Informácie o platbe zákonného mesačného príspevku na čiastočnú náhradu nákladov spojených s prevádzkou školy a príspevku do rodičovského fondu dostanete na rodičovskom stretnutí.

 

  • V prípade nejasností a ďalších otázok sa na nás môžete obrátiť na našej e-mailovej adrese alebo tel. čísle.

 

                            S pozdravom

 

                                                        Mgr. Gabriela Podhorská

                                                                      riaditeľka