Cirkevná materská škola sv. Jozefa

Za hradbami 1
Pezinok
902 01
0911 811 372
cmskolka@gmail.com

Pomôžte aj tento rok našej CMŠ poskytnutím 2% z Vašich daní. Vopred ďakujeme!

02.02.2020 20:35

Darujte 2% Vami už zaplatenej dane zo mzdy našej škôlke a podporte výchovu a vzdelávanie detí v kresťanskom duchu. Poukážte danú sumu na občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok,

IČO: 30848890, č. ú.: 1821189159/0200

Získané finančné prostriedky použijeme na:

  • zveľaďovanie školského ihriska a zabezpečenie edukačných pomôcok pre deti.

Stačí vyplniť tlačivá „Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane“ a „Potvrdenie o zaplatení dane“ od zamestnávateľa a odovzdať ich do 30. apríla 2020 daňovému úradu v mieste trvalého bydliska.

Kópiu vyplneného tlačiva je potrebné doručiť do Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa (Za hradbami 1, 902 01 Pezinok) alebo Centra pre rodinu – Pezinok s poznámkou na kópii tlačiva -

"pre CMŠ sv.Jozefa".

 

Tlačivá si môžete stiahnuť na odkazoch nižšie alebo prevziať v CMŠ.

Ďakujeme Tlačivá:

    POTVRDENIE o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

    VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby